Xcloudcam

6. Xem lại các event

B1: trên thanh công cụ chọn “Event”: B2: Chọn ngày và Camera cần xem lại Event: B3: Click vào video cần xem lại Event:  

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 559 lượt
5. Xem live view camera thông qua trang quản trị VMS

B1: trên thông công cụ, chọn “Live”: B2: Cột bên trái hiển thị các Camera hiện đang có. Để live view. Ta thực hiện kéo thả từ cột bên trái sang bên phải. Có thể lọc theo các camera theo group tại đây: B3: Để phóng to hình ảnh camera, chọn như hình dưới:

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 546 lượt
4. Chỉnh Permission và tạo Group Camera

Tương tự như trong User, để chỉnh permission và tạo cũng như sửa, xóa các Camera. Chọn “Camera setting –> Camera Group”: 4.1. Tạo group Camera và add Camera vào Group B1: Chọn “Add Group” trên trang quản trị: B2: Điền tên Group –> Validate: B3: Chọn Camera cần add vào group tại cột bên […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 527 lượt
3. Thêm, sửa, xóa Profile

Chọn “Settings” tại thanh công cụ –> User Settings –> Profile: Mặc định sẽ có 2 Profile là “Admin” và “User” 3.1. Thêm, sửa 1 Profile tùy chọn B1: Chọn “Add profile”, cửa sổ xuất hiện như hình dưới, điền tên Profile –> Validate B2: Một thông báo add thành công sẽ xuất hiện: B3: […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 377 lượt
2. Thay đổi password, tạo profile user và thêm sửa xóa user

2.1. Thay đổi password Để thay đổi password của user sau khi đã login được ở trên, tiến hành thay đổi password ngay sau khi đăng nhập B1: Chọn “Settings” tại thanh công cụ –> chọn “User”:                Tất cả các user sẽ được liệt kê ở đây: B2: Chọn “Edit” tại user cần thay […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 353 lượt
Hướng dẫn đăng nhập trang quản trị VMS Acoba

B1 Click vào link:: https://vms.acoba.com/en B2: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp và chọn “Log in”: B3: Giao diện sau khi đăng nhập:  

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 557 lượt