User Guides

CloudStack-Guide

Link download file hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1rew_p_ycGzFAbnbb8vXcRQ_HclOINF90/view?usp=sharing

Ngày Đăng: 26/11/2021

Truy Cập: 770 lượt
Cloud-OpenStack-Guide

Link download file hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1P1mhIFYQFrTGK5QeDRGzTtAbq6Z-bPQs/view?usp=sharing

Ngày Đăng: 26/11/2021

Truy Cập: 632 lượt
Kết nối Dịch vụ thoại 3CX bằng Web Browser

1.1.   Đăng nhập vào 3CX Web Client Hổ trợ các trình duyệt web sau: Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Microsoft Edge B1: Truy cập vào 3CX với tài khoản được cung cấp trong Welcome Email Với: Link truy cập vào 3CX Web client Username hay Extension number Mật khẩu B2: Khi đăng nhập thành công […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 904 lượt
Hướng dẫn cấu hình điện thoại IP Phone với tổng đài Xfone/3CX

*Dưới dây sử dụng dòng IP Phone Fanvil X3S. Các dòng IP Phone khác cấu hình với 3CX tương tự. Lưu ý: Thực hiện factory reset trước khi cấu hình. Cắm nguồn thiết bị => khi thiết bị đang chạy khởi động => Giữ hoặc nháy # => Bấm *#168 => Hiện Cleaning thì cắm […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 814 lượt
Các phương thức sử dụng XFone/3CX

Người sử dụng 3CX có thể sử dụng dịch vụ thông qua các phương thức sau: Trình duyệt web (3CX Web client) Ứng dụng trên máy tính (Softphone for 3CX) Ứng dụng trên điện thoại thông minh (3CX App) Và mỗi người dùng 3CX sẽ nhận được một email cung cấp tài khoản từ nhà […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 614 lượt
Hướng dẫn cấu hình ngày nghỉ lễ trên 3CX

Truy cập trang quản trị 3CX Vào phần Setting => Lựa chọn mục Timezone, Office Hours & Holidays Kéo xuống phần Cofigure Holidays Muốn thêm những ngày nghỉ lễ mới: Chọn Add Muốn sửa những ngày nghỉ lễ đã cài đặt sẵn trên tổng đài: tích vào ngày đã cài => chọn Edit Name: đặt […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 735 lượt