User Guides

2. Thay đổi password, tạo profile user và thêm sửa xóa user

2.1. Thay đổi password Để thay đổi password của user sau khi đã login được ở trên, tiến hành thay đổi password ngay sau khi đăng nhập B1: Chọn “Settings” tại thanh công cụ –> chọn “User”:                Tất cả các user sẽ được liệt kê ở đây: B2: Chọn “Edit” tại user cần thay […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Tác Giả:

Truy Cập: 321 lượt
Hướng dẫn đăng nhập trang quản trị VMS Acoba

B1 Click vào link:: https://vms.acoba.com/en B2: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp và chọn “Log in”: B3: Giao diện sau khi đăng nhập:  

Ngày Đăng: 23/11/2021

Tác Giả:

Truy Cập: 521 lượt