User Guides

Kết nối Dịch vụ thoại 3CX bằng Web Browser

1.1.   Đăng nhập vào 3CX Web Client Hổ trợ các trình duyệt web sau: Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Microsoft Edge B1: Truy cập vào 3CX với tài khoản được cung cấp trong Welcome Email Với: Link truy cập vào 3CX Web client Username hay Extension number Mật khẩu B2: Khi đăng nhập thành công […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Tác Giả:

Truy Cập: 727 lượt
Các phương thức sử dụng XFone/3CX

Người sử dụng 3CX có thể sử dụng dịch vụ thông qua các phương thức sau: Trình duyệt web (3CX Web client) Ứng dụng trên máy tính (Softphone for 3CX) Ứng dụng trên điện thoại thông minh (3CX App) Và mỗi người dùng 3CX sẽ nhận được một email cung cấp tài khoản từ nhà […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Tác Giả:

Truy Cập: 535 lượt
6. Xem lại các event

B1: trên thanh công cụ chọn “Event”: B2: Chọn ngày và Camera cần xem lại Event: B3: Click vào video cần xem lại Event:  

Ngày Đăng: 23/11/2021

Tác Giả:

Truy Cập: 510 lượt
5. Xem live view camera thông qua trang quản trị VMS

B1: trên thông công cụ, chọn “Live”: B2: Cột bên trái hiển thị các Camera hiện đang có. Để live view. Ta thực hiện kéo thả từ cột bên trái sang bên phải. Có thể lọc theo các camera theo group tại đây: B3: Để phóng to hình ảnh camera, chọn như hình dưới:

Ngày Đăng: 23/11/2021

Tác Giả:

Truy Cập: 485 lượt
4. Chỉnh Permission và tạo Group Camera

Tương tự như trong User, để chỉnh permission và tạo cũng như sửa, xóa các Camera. Chọn “Camera setting –> Camera Group”: 4.1. Tạo group Camera và add Camera vào Group B1: Chọn “Add Group” trên trang quản trị: B2: Điền tên Group –> Validate: B3: Chọn Camera cần add vào group tại cột bên […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Tác Giả:

Truy Cập: 481 lượt
3. Thêm, sửa, xóa Profile

Chọn “Settings” tại thanh công cụ –> User Settings –> Profile: Mặc định sẽ có 2 Profile là “Admin” và “User” 3.1. Thêm, sửa 1 Profile tùy chọn B1: Chọn “Add profile”, cửa sổ xuất hiện như hình dưới, điền tên Profile –> Validate B2: Một thông báo add thành công sẽ xuất hiện: B3: […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Tác Giả:

Truy Cập: 337 lượt