Truy cập trang quản trị 3CX

Vào phần Setting => Lựa chọn mục Timezone, Office Hours & Holidays

Kéo xuống phần Cofigure Holidays

Muốn thêm những ngày nghỉ lễ mới: Chọn Add

Muốn sửa những ngày nghỉ lễ đã cài đặt sẵn trên tổng đài: tích vào ngày đã cài => chọn Edit

Name: đặt tên

Single Day: Lựa chọn 1 ngày duy nhất.

Range of Day : Lựa chọn 1 chuỗi ngày.

Chọn thời gian, ngày, tháng, năm hoặc every year.

Prompt: lựa chọn file lời chào thoại ngày nghỉ lễ.

File Lời chào thoại nghỉ lễ ở đây là: converted_Voice2-HCMOffice.wav

Cấu hình xong chọn OK.

Tiếp theo,

Chọn SIP Trunks => chọn đường SIP mong muốn.

Trong SIP, Mục Gerenal kéo xuống tích vào mục play holiday…

OK để hoàn thành.