*Dưới dây sử dụng dòng IP Phone Fanvil X3S. Các dòng IP Phone khác cấu hình với 3CX tương tự.

Lưu ý: Thực hiện factory reset trước khi cấu hình.

Cắm nguồn thiết bị => khi thiết bị đang chạy khởi động => Giữ hoặc nháy # => Bấm *#168 => Hiện Cleaning thì cắm nguồn khởi động lại.

Nếu Network cấp phát DHCP không phải làm bước 1.

Bước 1: Sử dụng IP tĩnh thì thực hiện trên thiết bị IP Phone như sau:

Chọn Menu=> Setting => Advanced setting => Nhập mật khẩu ( Mặc định là 123) => Network => Network setting => Connection Mode => Chuyển sang Static IP  => Save => Static IP Setting  => Đặt các thông tin rồi Save.

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống quản trị 3CX.

Trong mục User/Extension lựa chọn số Ext cần cấu hình IP Phone.

Chọn Phone Provisioning

Bước 3:

Trong tab Provisioning, Add chọn loại IP phone tương ứng trong danh sách, đồng thời nhập địa chỉ MAC của IP phone ( Chú ý: viết liền, ko có kí tự chen giữa )

 

Bước 4: Trong option “Provisioning Method”, chọn Direct SIP  ( Stun – Remote )

Sau đó, Copy Link Provisioning phía dưới

Bước 5: Sửa link Provisioning Link thành dạng sau: https://link_provisioning/[dia_chi_mac].cfg

Ví dụ: https://system.xfone.vn:5001/provisioning/vds5flfn2c3 => chuyển sang             https://system.xfone.vn:5001/provisioning/vds5flfn2c3/805EC01E6185.cfg

Bước 6: Copy Provisioning Link vào web browser để download file Config

Bước 7: Truy cập vào Web interface theo địa chỉ IP trên IP Phone : Tài khoản admin/admin

Import file config vừa tải ở bước 6 vào mục Confiuge và đợi IP Phone tự động cấu hình