Người sử dụng 3CX có thể sử dụng dịch vụ thông qua các phương thức sau:

  • Trình duyệt web (3CX Web client)
  • Ứng dụng trên máy tính (Softphone for 3CX)
  • Ứng dụng trên điện thoại thông minh (3CX App)

Và mỗi người dùng 3CX sẽ nhận được một email cung cấp tài khoản từ nhà cung cấp dịch vụ SBD Telecom với tiêu đề “Welcome to 3CX System: Extension …”.

Cung cấp các thông tin như Số Extention number, Mã PIN voice mail, account truy cập vào 3CX Webclient,…

Với:

  • 1: file config 3CX (*.3cxconfig) à được sử dụng cho Softphone 3CX cài trên PC/Laptop
  • 2: ảnh QR code config à được sử dụng cho App 3CX smartphone
  • 3: Các thông tin về số nội bộ (extension): số nội bộ, Voice mail PIN, link web conferencing