Bài viết mới nhất

Hướng dẫn cấu hình điện thoại IP Phone với tổng đài Xfone/3CX

*Dưới dây sử dụng dòng IP Phone Fanvil X3S. Các dòng IP Phone khác cấu hình với 3CX tương tự. Lưu ý: Thực hiện factory reset trước khi cấu hình. Cắm nguồn thiết bị => khi thiết bị đang chạy khởi động => Giữ hoặc nháy # => Bấm *#168 => Hiện Cleaning thì cắm […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 523 lượt
Các phương thức sử dụng XFone/3CX

Người sử dụng 3CX có thể sử dụng dịch vụ thông qua các phương thức sau: Trình duyệt web (3CX Web client) Ứng dụng trên máy tính (Softphone for 3CX) Ứng dụng trên điện thoại thông minh (3CX App) Và mỗi người dùng 3CX sẽ nhận được một email cung cấp tài khoản từ nhà […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 386 lượt
6. Xem lại các event

B1: trên thanh công cụ chọn “Event”: B2: Chọn ngày và Camera cần xem lại Event: B3: Click vào video cần xem lại Event:  

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 386 lượt
4. Chỉnh Permission và tạo Group Camera

Tương tự như trong User, để chỉnh permission và tạo cũng như sửa, xóa các Camera. Chọn “Camera setting –> Camera Group”: 4.1. Tạo group Camera và add Camera vào Group B1: Chọn “Add Group” trên trang quản trị: B2: Điền tên Group –> Validate: B3: Chọn Camera cần add vào group tại cột bên […]

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 357 lượt
Hướng dẫn đăng nhập trang quản trị VMS Acoba

B1 Click vào link:: https://vms.acoba.com/en B2: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp và chọn “Log in”: B3: Giao diện sau khi đăng nhập:  

Ngày Đăng: 23/11/2021

Truy Cập: 409 lượt