• B1: trên thông công cụ, chọn “Live”:

  • B2: Cột bên trái hiển thị các Camera hiện đang có. Để live view. Ta thực hiện kéo thả từ cột bên trái sang bên phải. Có thể lọc theo các camera theo group tại đây:

  • B3: Để phóng to hình ảnh camera, chọn như hình dưới: